กลางคืน?

[Ikihaji Hummingbird (Amano Don)] Gals Showdown (Goddess of Victory Nikke)