กลางคืน?

[Nanbou Hitogakushiki (Nakamura Regura)] Tsuikai no Kasu Dregs of Regret