กลางคืน?

(SUPER30) [Murasaki Imo. (Jaga, Ekimae Machinaka, Sanbako)] Yuuwa (SIREN)